Jærbiblioteka websøk

   
Jordboka : det fantastiske universet under føtene våre
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Jordboka : det fantastiske universet under føtene våre
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylleplassering
 • 631.4 LØN
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2017
Noter
 • Under føtene våre ligg jorda med eit enormt, rikt og mangfaldig liv. I ei skei med matjord kan det finnast ein trillion levande organismar. I denne boka kan vi lese om vesen med eineståande evner og eigenskapar, dei minste er titusendelar av ein millimeter, dei største fleire kvadratkilometer store. Dei er alle del av eit ekstremt intelligent økologisk samspel som er avgjerande for livet på planeten. «Jordboka» inneheld historier om menneske og jord, om samspel og øydelegging. I boka møter vi bønder som verken pløyer, gjødslar, sprøytar eller lukar, og elles ei rekke nye idear og praksisar som kan endra både matproduksjon og mennesket sitt forhold til naturen for all framtid. Forfattaren forklarar også korleis kvar enkelt av oss kan ta del i dette. Boka har ei populærvitskapleg vinkling og er skrive for eit breitt publikum. Dag Jørund Lønning er professor dr. philos ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Omtalen er utarbeidd av BS. Har bibliografi
ISBN
 • 978-82-690846-0-3
Tilgjengelige
 • 0/0
Venteliste
 • 0 (6)
*00001586pam 22002171 4500
*001251250
*008           a     00nno 2
*015 $a0517867$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-690846-0-3$bh.$cNkr 399.00
*08201$a631.4$zh$223/nor
*090 $c631.4$dL
*096 $a631.4 LØN
*100 0$aLønning, Dag Jørund$d1967-$jn.
*24510$aJordboka$bdet fantastiske universet under føtene våre$cDag Jørund Lønning
*260 $aSirevåg$bForlaget nyskaping$c2017
*300 $a222 s.$bkol. ill.
*505 $aHar bibliografi
*520 $aUnder føtene våre ligg jorda med eit enormt, rikt og mangfaldig liv. I ei skei med matjord kan det finnast ein trillion levande organismar. I denne boka kan vi lese om vesen med eineståande evner og eigenskapar, dei minste er titusendelar av ein millimeter, dei største fleire kvadratkilometer store. Dei er alle del av eit ekstremt intelligent økologisk samspel som er avgjerande for livet på planeten. «Jordboka» inneheld historier om menneske og jord, om samspel og øydelegging. I boka møter vi bønder som verken pløyer, gjødslar, sprøytar eller lukar, og elles ei rekke nye idear og praksisar som kan endra både matproduksjon og mennesket sitt forhold til naturen for all framtid. Forfattaren forklarar også korleis kvar enkelt av oss kan ta del i dette. Boka har ei populærvitskapleg vinkling og er skrive for eit breitt publikum. Dag Jørund Lønning er professor dr. philos ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Omtalen er utarbeidd av BS.
*546 $aNynorsk tekst
*650 1$aJord$1631.4$2BS$9nor
*655 2$aPopulærvitenskap$2BS$9nob
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

"Det aller meste me har gjort, tenkt og trudd om å dyrka jorda og om kva mold er og gjer, har vore feil og øydeleggjande. Det aller meste må forandrast. Mennesket veit eigentleg uhyre lite." Slik skriv professor og høgskulerektor Dag Jørund Lønning i Jordboka. Under føtene våre finst det eit univers så enormt, rikt og mangfaldig at det sprenger rammene for det me menneske er i stand til å fatta. I ei skei med matjord kan det finnast ein trillion levande organismar. I Jordboka møter du utrulege vesen med eineståande evner og eigenskapar, dei minste er titusendelar av ein millimeter, dei største fleire kvadratkilometer store. Dei er del av ekstremt intelligente økologiske samspel som er avgjerande for livet på planeten. Jordboka er historier om menneske og mold. Om vart samspel og om brutal øydelegging. Først og fremst er dette likevel ei bok om håp. For nøkkelen til å løysa alle dei store utfordringar mennesket og planeten no står overfor kan visa seg å finnast i molda. Erosjon og tap av matjord, fallande produktivitet i matproduksjonen, klimaendringar. Ny kunnskap viser korleis menneske og livet i molda kan spela saman. Med både berekraft og veldig grøde som resultat. Visste du at verdas kanskje mest økonomisk produktive bønder verken pløyer, gjødslar, sprøytar eller lukar? Dei har i staden rekruttert den mest intelligente hjelp og teknologi som er å få tak i, universet i molda. Denne hjelpa er gratis og fritt tilgjengeleg for alle. I boka møter du desse bøndene og elles ei rekke nye idear og praksisar som kan endra både matproduksjon og mennesket sitt forhold til naturen for all framtid. Ein verkeleg grøn revolusjon er i emning. Jordboka fortel korleis DU kan ta del. Dei populærvitskaplege essaya i Jordboka er skrivne for eit breitt publikum. Dei inviterer til djup refleksjon over kva vår menneskelege oppgåve kan vera i det store økologiske spelet me kallar natur.

Send til